La primavera i les al·lèrgies

La primavera i les al·lèrgies

La Farmàcia Mallol d'Epizen dona alguns consells per alleugerir els símptomes de les al·lèrgies

És ben sabut per a tothom, i més per a qui ho pateix, que la primavera és sinònim d'al·lèrgies. Cada primavera és un món, és a dir, cada any es viu de manera diferent, però els esternuts constants, la secreció nasal i els ulls plorosos són una constant quan les pol·linitzacions entren en plena efervescència. Segons diuen els experts, enguany la temporada d'al·lèrgies al pol·len s'ha iniciat més tard de l'habitual, però seran més fortes en comparació a altres anys.

Davant aquesta situació que es presenta, els professionals de la Farmàcia Mallol d'Epizen ens donen alguns consells per com prevenir les al·lèrgies i com conviure amb ella:

1. Quedar-nos a casa els dies que veiem molt pol·len a l'atmosfera o que hi ha fort vent

2. Evitar les hores de major concentració de pol·len (de 05:00 a 10:00 i de les 19:00 a les 22:00)

3. Portar ulleres de sòl

4. Dutxar-se i canviar-se de roba en arribar a casa

També és molt important saber a quin tipus de pol·len es té al·lèrgia, ja que l'estació pol·línica de cada planta és diferent. Per exemple, avui dia és quan les concentracions elevades de pol·len de gramínia (maig a juliol) es troben al seu màxim, però no tothom es veu afectat per aquest tipus de pol·len. D'aquí la importància de quin mal patim i això només es pot saber si ens fem les proves mèdiques que ho detecten. I com podem saber els nivells de les concentracions de pol·len a Andorra? A través dels informes setmanals que publica Govern d'Andorra.